Select Page

HEMOCUE СИСТЕМИ ЗА ХЕМОГЛОБИН

HemoCue системот за хемоглобин нуди комплетно решение за брзо и прецизно мерење на концентрацијата на хемоглобин, со точност и прецизност на хематолошки анализатор. Наменет е за одредување на Hb и скрининг за анемии во примарната здраствена заштита, болници, банки на крв. Како посебен систем се издвојува HemoCue Plasma/ Low Hb инструментот, кој овозможува точна и прецизна проценка на степенот на хемолиза, на самото место, како индкатор на квалитетот и интегритетот на крвните продукти.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Опис

• Прецизност и моќ на класичен биохемиски анализатор
• Мерен опсег 0 – 256 g/L
• Резултати за 1-3 минути
• Докажан квалитет и прецизни резултати
• Преносни анализатори заедно со патентирани кивети за еднократна употреба со точно определена количина реагенс
• Фабрички калибриран инструмент, минимално одржување
• Вградена интерна контрола на квалитет
• Едноставен за ракување
• Без мешање на реагенси, диспензирање или пипетирање
• Едноставно внесување на соодветна количина на примерок преку капиларна акција
• Примерок: капиларна, артериска или венска крв
• Мал и компактен