Select Page

IMMULITE 1000 IMMUNOASSAY SYSTEM

IMMULITE 1000 Immunoassay system е автоматизиран имунолошки анализатор со докажана сигурност, богато тестмени и едноставен за користење. Овој систем има капацитет до 120 анализи на час.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ