Select Page

MICROBIOLOGICS – QC МИКРООРГАНИЗМИ

Најиновативни и доверливи QC микроорганизми подготвени за микробиолошко испитување за контрола на квалитет, на производителот Microbiologics кој ги има сите потребни сертификати, валидации и акредитации за препознавање квалитет на услугите, производните процеси и производите.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ