Select Page

SYSMEX CA-620 AND 660 SYSTEMS

Комплетно автоматизирани анализатори, погодни за средно-големи лаборатории, кои работат рутински и специфични коагулациони тестови.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категории ,