Select Page

SYSMEX CS-2000I/CS-2100I SYSTEMS

Комплетно автоматизиран коагулометар, со капацитет од 180 анализи за PT/APTT истовремено и истовремено читање на реакцијата на 5 бранови должини, во сите детекторски канали.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категории ,