Select Page

SYSMEX CS-5100 SYSTEM

Комплетно автоматизиран коагулометар, со капацитет од 400 анализи за PT/APTT истовремено, кој користи принцип на PSI (preanalytical sample integrity) технологија и читање на реакциите на 4 бранови должини, со цел високопрецизни резултати при секое тестирање.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категории ,