Select Page

VERSACELL X3 SOLUTION

VersaCell® X3 Solution користи уникатна роботика со динамично STAT управување овозможувајќи истовремена инструментална поврзаност на повеќе анализатори на Siemens, со различна конфигурација, постигнувајќи оптимален микс на хемиски и/или имунолошки анализи, за зголемена продуктивност и ефикасност.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ