Select Page

XPRECIA STRIDE АНАЛИЗАТОР ЗА PT/INR

Xprexia Stride анализаторот од производителот Simens Healthcare Diagnostics е нов, рачно пренослив, инструмент кој дава резултати за PT/INR од примерок на капиларна крв. Прецизен , брз, лесно-употреблив, рачно-пренослив инструмент, со зголемени карактеристики за безбедно работење, создадени за поголема заштита на операторот за време на тестирањето.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категории ,