Close
Пребарување
Filters
Резидуи се дефинираат како остатоци од супстанциите кои намерно се користат во текот на процесот на производство на храна. Портфолиото на R-Biopharm содржи различни тест системи за детекција на хормони/анаболици и антибиотици во различни медиуми.

Прочитај повеќе