Close
Пребарување
Filters
Полуавтоматски коагулометар, со оптомеханички принцип на мерење на реакција на когаулација, за брзи и доверливи резултати.

Прочитај повеќе