Select Page

Техничка поддршка

Звонко Глигоров, дипл.електроинженер-раководител на сектор 

e-mail: zvonko.gligorov@avicena.com.mk

телефон: + 389 2 3079 700

факс: + 389 2 3079 400

Жарко Коцев, дипл.електроинженер 

e-mail: zharko.kocev@avicena.com.mk

телефон: + 389 2 3079 700

факс: + 389 2 3079 400

Дејан Ковачовски, дипл.електроинженер  

e-mail: dejan.kovacovski@avicena.com.mk

телефон: + 389 2 3079 700

факс: + 389 2 3079 400  

Дejан Парцански, дипл.електроинженер 

e-mail: dejan.parcanski@avicena.com.mk 

телефон: + 389 2 3079 700

факс: + 389 2 3079 400