Select Page

Новости и настани

Авицена дијагностика дел од 36-тите априлски средби на СЗМЛСТ на РМ

Авицена дијагностика дел од 36-тите априлски средби на СЗМЛСТ на РМ

Авицена дијагностика беше дел 36-тите априлски средби на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија кои се одржаа во периодот од 12 до 14 април 2024 во хотел Молика. На настанот беше презентиран инструментот за автоматизирана седиментација на...

Aвицена дијагностика дел од состанокoт на МЗЛМН Скопје

Aвицена дијагностика дел од состанокoт на МЗЛМН Скопје

Македонското здружение на лабораториска медицина и наука, МЗЛМН Скопје, го одбележа светскиотден на здравјето со стручен состанок. Авицена дијагностика беше дел од овој состанок, со презентација на темата "Програми за надворешна и внатрешна контрола на квалитет"...

Авицена дијагностика дел од LabQuality 2024 Струга

Авицена дијагностика дел од LabQuality 2024 Струга

Како и секоја година, Авицена дијагностика беше дел од уште еден стручен состанок за унапредување на знаењата и новитетите во лабораториската медицина, а во организација на Здружението на медицински лаборанти-Клинички центар, кој се одржа во х.Дрим-Струга, во периодот...

На 28.2.2024 , се одржа редовен состанок на Здружението на лекари Албанци на РМ во Тетово, под покровителство на Авицена дијагностика.

На 28.2.2024 , се одржа редовен состанок на Здружението на лекари Албанци на РМ во Тетово, под покровителство на Авицена дијагностика.

На состанокот беа презентирани новитети во лабораториската дијагностика, вклучувајќи маркери за пренатални инфекции и маркери за прееклкапмсија. Посебен осврт беше даден на неинвазивниот тест за проценка на хепатална фиброза ELF ( Enhanced liver fibrosis) на...

Allplex™ HPV28 – поединечна генотипизација на 28 типа ХПВ со еден тест

Allplex™ HPV28 – поединечна генотипизација на 28 типа ХПВ со еден тест

Хуманиот папиломавирус (ХПВ) е познат како водечка причина за рак на грлото на матката, а генотиповите на ХПВ се класифицирани како високоризични или нискоризични во зависност од поврзаноста со ракот на грлото на матката.Според бројни студии, високоризичната ХПВ...

Учество на првиот Конгрес на Југосточниот форум за ХПВ

Учество на првиот Конгрес на Југосточниот форум за ХПВ

Во периодот од 10-12 Ноември 2023 г., во х.Метропол Охрид, се одржа првиот Конгрес на Југосточниот форум за ХПВ. Конгресот понуди богата научна програма и ги опфати сите аспекти од епидемиологијата, превенцијата, дијагностиката и третманот на ХПВ инфекциите. Авицена...

Evalyn brush – Идеалното решение за примарен скрининг на цервикален карцином

Evalyn brush – Идеалното решение за примарен скрининг на цервикален карцином

Долготрајната инфекција со високоризичен ХПВ може предизвика клеточни абнормалности кои на крајот може да резултираат со рак на грлото на матката. Затоа, тестирањето за присуство на ХПВ е важен начин за превенција на рак на грлото на матката. Evalyn® brush e стерилно...

Авицена дијагностика – сребрен спонзор на 6 Конгрес на Македонското здружение за трансфузиона медицина

Авицена дијагностика – сребрен спонзор на 6 Конгрес на Македонското здружение за трансфузиона медицина

Во периодот од 1-4 Ноември 2023г., во Конгресниот центар во склоп на х. Александар Палас се одржа 6-тиот Конгрес на Македонското здружение за трансфузиона медицина со меѓународно учество. Авицена дијагностика како сребрен покровител активно учествуваше на овој настан....

Стручен состанок на тема: „Современи молекуларни методи за детекција на патогени во вода и храна”

Стручен состанок на тема: „Современи молекуларни методи за детекција на патогени во вода и храна”

На 10.10.2023 год., Авицена дијагностика организираше стручен состанок на тема: „ Соврeмени молекуларни методи за детекција на патогени во вода и храна", кој се одржа во х.Александар Палас, во Скопје. На состанокот се промовираа современи решенија, инструменти и...

Учество на првиот симпозиум на Македонското педијатриско респираторно здружение (МПРЗ)

Учество на првиот симпозиум на Македонското педијатриско респираторно здружение (МПРЗ)

Авицена дијагностика учествуваше на првиот Симпозиум на Македонското педијатриско респираторно здружение (МПРЗ) со наслов “Хронична кашлица кај деца и асоцирани болести” во хотел Дрим, Струга кој се одржа од 5-7 мај 2023 година. На овој настан се промовираше улогата...