Select Page

Гасни анализатори

Гасните анализатори на Siemens Healthcare Diagnostics овозможуваат брза и точна информација за сите гасни анализи, вклучувајќи го и хематокритот, електролити, глукоза и CO-оксиметрија од еден примерок, во секое време, на кое било место – од централната клиничка лабораторија до креветот на болниот.

Се прикажуваат сите 6 резултати