Select Page

RAPIDLAB 248/348 SYSTEMS

RAPIDLab 248/348 анализаторите од Siemens Healthcare Diagnostics се совршен избор за економично тестирање на гасни анализи во крв кај пациенти на интензивна нега. Комплетно автоматизирани, обезбедуваат брзи, точни резултати со минимално инволвирање на корсникот, дозволувајќи донесување на важни одлуки за третман во почетните стадиуми.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија