Select Page

Автоматизирана микробиологија за храна

Широка палета на најнови и најсовремени системи за комплетно автоматизирана брза и прецизна детекција и идентификација на микроорганизми и тестирање на чуствителност.

Showing all 5 results