Select Page

Директна имунофлуоресценција

Имунофлуоресцентни тестови за детекција на различни инфективни причинители со метод на директна имунофлуоресценција.

Повеќе информации за тестовите можете да прочитате на следниот линк