Select Page

Директна имунофлуоресценција

Имунофлуоресцентни тестови за детекција на различни инфективни причинители со метод на директна имунофлуоресценција.

Повеќе информации за тестовите можете да прочитате на следниот линк

Не се пронајдени продукти кои се совпаѓаат на вашиот избор.