Select Page

Контрола на стерилизација

Широка палета на биолошки и хемиски индикатори за контрола на процесот на стерилизација, за различни типови на стерилизација, како и за медицински потреби така и за потребите на индустријата. 

Се прикажуваат сите 2 резултати