Select Page

Микробиолошка контрола на производ

Дехидрирани и готови микробиолошки подлоги за детекција и енумерација на патогени во храна, добиточна храна, како и во примероци од животната средина, во согласност со стандардите опишани од страна на Меѓународната организација за стандарди (ISO) кои покриваат различни аспекти на испитување на храна.

Прочитајте повеќе на следниот линк.

Се прикажуваат сите 2 резултати