Select Page

Подготовка на примерок

Стерилни кеси опремени со странични филтри, совршени за микробиолошки анализи на влакнести примероци. Посебна изработка од зајакнат повеќеслоен комплекс кој ги прави отпорни за хомогенизација со било кој примерок за анализирање.

Повеќе информации на следниот линк.

Не се пронајдени продукти кои се совпаѓаат на вашиот избор.