Select Page

Дехидрирани прашкасти подлоги

Широка палета на дехидрирани подлоги за различна намена, за употреба во микробиолошки лаборатории.
За повеќе информации, посетете го следниот линк.