Select Page

SIGNAL BLOOD CULTURE SYSTEM, OXOID

Signal Blood Culture System, OXOID претставува полуавтоматски систем за докажување на микроорганизми во крв и други ткивни течности. Обезбедува детекција и идентификација на етолошки агенс, еваулација на прогнозата и дефинитивна ориентација за антимикробна терапија. Се употребува само едно шише за детекција на анаеробни бактерии и фунги, кај возрасни и деца.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија