Select Page

DIMENSION EXL INTEGRATED CHEMISTRY SYSTEM

DIMENSION EXL INTEGRATED Chemistry System е интегриран систем кој нуди револуционерна хемилуминисцентна технолохија и автоматизирани карактеристики со зголемена продуктивност и капацитет од 624 анализи/час..

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ