Select Page

ANSR

Најбрз и најнов систем за изотермна DNA аплификација и флуоресцентна детекција на патогени во храна и вода. Real-time резултати за само 10 минути. Врвен производител Neogen, лидер во полето на алиментарна патогена детекција. Брза детекција на Salmonella, L.Mono. E.Coli и Listeria, време до крајни резултати во часови, наместо денови (10-26 часа).

Опис

ПОЕДНОСТАВНО

ANSR (Amplified Nucleic Single Temperature Reaction) системот вклучува напредна технологија за ДНК детекција, што овозможува на многу лесен начин да се добијат резултати, побрзи од колку кај PCR системите.

ПОДОБРО

Како економична платформа со 10-минутна анализа за Salmonella и 18-минутна анализа за Listeria, ANSR ја менува парадигмата за брза детекција на патогени. Техниката на ANSR може да се сумира во 3 чекори: лизирање, инкубација и читање.

ПОБРЗО

Со помош на изотермичка амплификација ANSR креира молекуларен таргет материјал во ниво детектибилно со помош на флуоресценција. Високо сензитивен систем кој обезбедува позитивни и негативни резултати во минути.

• Уникатен изотермичен амплифицирачки метод
• Лесен за работа и обука, без скапа и дополнителна опрема
• Минимални трошоци и простор
• Селективно откривање на RNK или DNK секвенци
• Високо сензитивен
• Специфичност регулирана со разлики во секвенците на нуклеинска киселина