Select Page

BIOLUMIX

BioLumix нуди иновативни микробиолошки тестови специјално дизајнирани за фармацевтската индустрија. Широк спектар на микробиолошки тестови за суровини, за време на процес или готови производи, како и за тестирање на животна средина.

Опис

Предности на BioLumix:

• Симплифицирани процедури за микробиолошки тестирање
• Скратено време до резултати – во часови, наместо денови
• Лимит на детекција – 1 микроорганизам
• Ready-to-use вијали за поедноставно тестирање
• Специјална дизајнирана вијала која спречува интерференција
• Real-time комуникација за време на итна акција – рано предупредување за контаминирани примероци
• Автоматски сертификат за анализа (Certificate of Analysis) во рок од 48 часа, вклучувајќи ги сите организми според барањата на USP
• Помош при валидација, вклучувајќи ги IQ, PQ и OQ
• Централизирани тест дата податоци, автоматски зачувани и заштитени