Select Page

APTIO® AUTOMATION

Aptio® Automation овозможува максимално искористување на лабораториските ресурси, зголемување на ефикасноста со мерливи вредности, забрзана обработка и постигнување на конзистентен TAT, преку комбинирање на најсовремени интелигентни технологии за работниот процес на Siemens Healthineers, во многу прилагодливи, мултидисциплинарни конфигурации.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ