Select Page

RAPIDLAB 1200 SYSTEMS

RAPIDLab 1200 – гасен анализатор на Siemens Healthcare Diagnostics кој ја подобрува ефикасноста на тестирањето како во клиничка лабораторија, така и на места каде е потребна итна интервенција, веднаш до пациентот. Резултати за сите параметри за само 60 секунди. Со својата брзина и сигурност RAPIDLab 1200 анализаторот дава можност на клиничкиот персонал за брзо донесување одлуки при критични ситуации и брз третман на пациентите на интензивна нега.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија