Select Page

EUROCLONE

Еuroclone нуди иновативни производи, услуги и решенија за молекуларна и клеточна биологија и цитогенетика. Автоматизирани системи за различни процедури и постапки во цитогенетски лаборатории. Oпшти реагенси за цитогенетика, пренатална, постнатална и туморска дијагностика. Софтвери за кариотипизација и FISH.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија