Select Page

RAPIDPOINT 500 SYSTEMS

RAPIDPoint 500 – гасен анализатор дизајниран за лабораториско тестирање, како и за тестирање на места каде што е потребно брзо добивање на резултати, веднаш до пациентот: операциони сали,единици за интензивна нега, педијатриска интензивна нега и сл. Флексибилен и лесен за употреба со докажана технологија на Siemens Healthcare Diagnostic за добивање, брзи, точни и сеопфатни резултати за приближно 60 секунди.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија