Select Page

RAPIDLYTE ARTERIAL BLOOD SAMPLING SYRINGES AND MULTICAP CAPILLARIES

Шприцеви и капиларни цевчиња за собирање примероци крв за касни анализи, дизајнирани да помогнат во минимизирањето на пре-аналитичките грешки и одржувањето на безбедноста на корисниците, како и за зголемување на работната ефикасност. Достапни во различни големини и конфигурации за задоволување на потребите во единиците за интензивна нега.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија