Select Page

АЛЕРГЕНИ

Во повеќето прехрамбени индустриски линии се произведува повеќе од еден производ и затоа е можна ненамерна контаминација со алергени. R-Bipharm обезбедува имунохемиски и молекуларни биолошки техники за алергенска анализа.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ