Select Page

BRILLIANCE UTI AGAR

Хромоген медиум за пресумптивна идентификација и диференцијација на сите главни микроорганизми предизвикувачи на уринарни инфекции.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ