Select Page

MICROSCAN WALKAWAY PLUS SYSTEM

Систем за комплетно автоматизирана идентификација на микроорганизми и тестирање на чуствителност на антибиотици, со единствена MIC детекција на резистенција во развој.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ