Select Page

PNEUMOSLIDE

Мултипараметарски тест за истовремено откривање на 9 причинители на атипични патогени-предизвикувачи на респираторни заболувања одеднаш, од крвта на пациентот со детекција на IgG и IgM антитела.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ