Select Page

BRILLIANCE VRE AGAR

Хромогена скрининг подлога за детекција на Vancomycin Resistant Enterococci (VRE), идентификација на Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis, директно од клинички примероци, за 24 часа.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ