Select Page

BRILLIANCE MRSA 2 AGAR

Одлична сензитивност, на едноставна хромогена подлога за детекција на MRSA за 24 часа.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ