Select Page

BRILLIANCE ESBL AGAR

Употребете ја оваа подлога за детекција на ESBL (Extended Spectrum ß-Lactamase) – продуцирачка E. coli и Klebsiella, Enterobactger, Serratia и Citrobacter group (KESC), директно од клинилки примероци, за 24 часа

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ