Select Page

CONTACT PLATES

Контактните плочи (Contact plates) на OXOID- Тhermo Scientific се специјално наменети за микробиолошко тестирање на работните површини. Изработени се според единствена процедура која обезбедува рамномерна дистрибуција на аграрот на секоја плоча.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Опис

GripFit ™ технологија која истовремено обезбедува фиксација на капачињата за време на ракувањето и нивно лесно отстранување за време на мониторинг. Резултати од доверба благодарение на дополнителната заштитна бариерна обвивка и дополнителните стерилни кеси за транспорт.

Кликнете за флаер во pdf формат >>