Select Page
Авицена дијагностика дел од 36-тите априлски средби на СЗМЛСТ на РМ

Авицена дијагностика дел од 36-тите априлски средби на СЗМЛСТ на РМ

Авицена дијагностика беше дел 36-тите априлски средби на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија кои се одржаа во периодот од 12 до 14 април 2024 во хотел Молика. На настанот беше презентиран инструментот за автоматизирана седиментација на...
Aвицена дијагностика дел од состанокoт на МЗЛМН Скопје

Aвицена дијагностика дел од состанокoт на МЗЛМН Скопје

Македонското здружение на лабораториска медицина и наука, МЗЛМН Скопје, го одбележа светскиотден на здравјето со стручен состанок. Авицена дијагностика беше дел од овој состанок, со презентација на темата “Програми за надворешна и внатрешна контрола на...
Авицена дијагностика дел од LabQuality 2024 Струга

Авицена дијагностика дел од LabQuality 2024 Струга

Како и секоја година, Авицена дијагностика беше дел од уште еден стручен состанок за унапредување на знаењата и новитетите во лабораториската медицина, а во организација на Здружението на медицински лаборанти-Клинички центар, кој се одржа во х.Дрим-Струга, во периодот...
На 28.2.2024 , се одржа редовен состанок на Здружението на лекари Албанци на РМ во Тетово, под покровителство на Авицена дијагностика.

На 28.2.2024 , се одржа редовен состанок на Здружението на лекари Албанци на РМ во Тетово, под покровителство на Авицена дијагностика.

На состанокот беа презентирани новитети во лабораториската дијагностика, вклучувајќи маркери за пренатални инфекции и маркери за прееклкапмсија. Посебен осврт беше даден на неинвазивниот тест за проценка на хепатална фиброза ELF ( Enhanced liver fibrosis) на...
Allplex™ HPV28 – поединечна генотипизација на 28 типа ХПВ со еден тест

Allplex™ HPV28 – поединечна генотипизација на 28 типа ХПВ со еден тест

Хуманиот папиломавирус (ХПВ) е познат како водечка причина за рак на грлото на матката, а генотиповите на ХПВ се класифицирани како високоризични или нискоризични во зависност од поврзаноста со ракот на грлото на матката.Според бројни студии, високоризичната ХПВ...
Учество на првиот Конгрес на Југосточниот форум за ХПВ

Учество на првиот Конгрес на Југосточниот форум за ХПВ

Во периодот од 10-12 Ноември 2023 г., во х.Метропол Охрид, се одржа првиот Конгрес на Југосточниот форум за ХПВ. Конгресот понуди богата научна програма и ги опфати сите аспекти од епидемиологијата, превенцијата, дијагностиката и третманот на ХПВ инфекциите. Авицена...