Select Page

BRILLIANCE LISTERIA AGAR

Подлога за изолација и енумерција и идентификација на Listeria spp. и Listeria monocytogenes од примероци од храна и како дел од протоколот OXOID Listeria Precis.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија