Select Page

BRILLIANCE UTI CLARITY AGAR

Диференцијација и пресумптивна дијагноза на најчести предизвикувачи на уринарни инфекции.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ