Select Page

COMPACT DRY

Суви, хромогени плочи на производителот R-Biopharm за детерминација и кватификација на микроорганизми во храна, козметика, суровини како и фармацевтски суровини. Погодни за во процесот на контрола, како и за контрола на готови производи. Се користат за квантитативен мониторинг дури и на тешко достапни места.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Опис

• Ready to use
• Лесни за читање и броење
• Без потреба од дополнителна опрема и алати
• Официјални валидирани параметри
• Достапни специјални параметри (пр. B.Cereus)
• Веродостојни резултати
• Чување на собна температура, до две години