Select Page

STRATUS CS 200 ACUTE CARE ANALYZER

Stratus CS 200 е целосно автоматски инструмент за срцеви маркери, кој анализира полна крв (без потреба од претходна подготовка). Point-of-care инструмент, кој може да се постави на местото на тријажа на пациентите, во централната биохемиска лабораторија или единицата за интензивна нега, бидејќи дава резултат за високосензитивен тест за Тропонин за само 14 минути.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ